Coachsessie

Mijn werkwijze

Ik ben een kinder- en jongerencoach met als extra specialisme HSP, Trauma, rouw en verlies. In mijn sessies zet ik geregeld de middelen Beeldtaal en Boxing by Be You in. In mijn werk met kinderen en ouders staat verbinding centraal. Kinderen en hun ouders worden gezien, gehoord en ik vind het belangrijk dat ze oprecht begrip ervaren. 

Mijn doel:

Kinderen weer in hun kracht zetten, bij zichzelf te leren blijven en met uitdagingen om te leren gaan.

Het eerste contactmoment zal meestal per e-mail, Whatsapp of telefonisch zijn. Daarna wordt er een telefonisch kennismakingsgesprek ingepland. Als er van beide kanten een “klik” is, volgt er een intakegesprek. 

Tijdens zo’n intakegesprek leren we elkaar een beetje beter kennen. Daarnaast is het mijn doel om de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Deze werkwijze is essentieel om te bepalen welk vervolgtraject we het beste kunnen nemen. Elke situatie is uniek en vraagt een eigen aanpak.

Dat betekent dat ik de ene keer alleen met jullie kind aan de slag ga, terwijl ik dit een andere keer juist met jullie als ouders doe en het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat we allemaal samen aan het werk gaan.

Als ervoor gekozen wordt om met jullie kind aan de slag te gaan dan is de eerste sessie vooral gericht op het nog verder kennismaken en het verder verdiepen van de hulpvraag door de ogen van jullie kind. 

Aan de hand van alle input wordt er gekeken welke manier van coaching er het beste bij jullie kind past. Hierbij wordt er aangesloten bij de interesses en belevingswereld van jullie kind. Ieder kind en zijn hulpvraag zijn uniek en vragen om een goed afgestemd traject.

BeYou_SVP (41)
Nicole Timmermans | Kindercoach Meijel
BeYou_SVP (34)

In de sessies gaan we samen op pad om tot de juiste inzichten te komen.  Hoe kan jullie kind in het dagelijkse leven met zijn uitdagingen om gaan en welke krachtbronnen kan het hiervoor in zetten. Alle sessies worden door Be You zorgvuldig voorbereid. Maar, het format is vrij en er is altijd ruimte om tijdens een sessie aanpassingen te doen en in te spelen op onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn en aandacht behoeven.  Dat is ook precies de kracht van Be You; al kijkend naar een kind de juiste tools aanreiken om een kind verder te helpen.

Tijdens de sessies wordt zeker niet alleen maar gepraat. Be You zet spelletjes, beweging, boksen, Beeldtaal en creatieve verwerking in. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en natuurlijk ook met de voorkeuren van jullie kind. Bij iedere sessie beslist het kind of zijn ouders of een van zijn ouders aanwezig zijn bij de sessie.

Als ervoor gekozen wordt om met jullie als ouders aan de slag te gaan dan gaan we met elkaar in gesprek. Om tot resultaat te komen, is het belangrijk dat die gesprekken in alle openheid plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat alle gesprekspartners zich kwetsbaar op durven te stellen en kunnen reflecteren op zichzelf en naar het kind. De ervaring is dat we op die manier met elkaar ontdekken wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat jullie kind dicht bij zichzelf komt en weer in zijn kracht staat.

In principe is een traject kortdurend, dit is echter afhankelijk van de  hulpvraag en de bijkomende uitdagingen die we met elkaar tegenkomen en aangaan. Na een kennismakingsgesprek en de eerste sessie kunnen we een inschatting maken van de duur van het traject.