Beeldtaal

BeYou_SVP 3 aangepast

Waarom Beeldtaal?

Laten we samen kijken wat er nog niet in woorden en gevoelens gevangen kan worden. Beeldtaal is een krachtig middel om helder te krijgen wat er speelt bij jullie kind, jullie als ouders, het gezin of in andere relaties. Hierbij werk ik met Duplo poppetjes die het verhaal in beeld brengen. In een korte tijd kan het verhaal vertelt worden, waardoor er begrip voor beperkingen en zicht op mogelijkheden ontstaat. Moeilijke thema’s worden met Beeldtaal bespreekbaar gemaakt.

Naast de basistraining “Beeldtaal” heb ik als extra specialisatie de verdiepende modules “Trauma, rouw en verlies” en “Relatiegesprekken” gevolgd.

Bij Trauma, rouw en verlies kan er breed gedacht worden. Denk aan het overlijden van iemand, een scheiding, verhuizing, het jezelf verliezen in situaties of angsten en gebeurtenissen die als heftig ervaren zijn. Het is van belang dat hierover gepraat wordt en dat gevoelens geuit kunnen worden. Wordt dit niet gedaan dan is het mogelijk dat deze zaken er op een ander moment uitkomen. Samen kijken we naar trauma, rouw en verlies en hoe dit een plekje kan krijgen in het dagelijks leven. 

Bij “Relatiegesprekken”  heb ik kennis opgedaan met betrekking tot de onderwerpen geweldloze communicatie en hechting en de invloed hiervan op het in stand houden en aangaan van relaties.

Bij geweldloze communicatie kijk ik bij opvoedingsvragen, samen met jullie als ouder, naar het mogelijke verschil in opvatting hierover. We kijken samen hoe er onderling met betrekking tot het opvoeden gecommuniceerd wordt en hoe dit overgebracht wordt naar het kind. Geweldloze Communicatie gaat uit van communiceren vanuit waarneming, gevoel en behoefte om vervolgens tot een verzoek te komen.