Kindercoach omgeving Panningen

Kennismaken met Nicole Timmermans, kindercoach omgeving Panningen

Eigenlijk zou je ieder kind in deze drukke maatschappij een kindercoach gunnen. Even terug naar de basis en kijken wat de talenten en krachten van kinderen zijn. Ik ben een kindercoach met als specialismen Buitengewoon gevoelig, Beeldtaal en Boxing by Be You. De 3 B’s van Be You. In mijn werk met kinderen en ouders staat verbinding centraal. Kinderen en hun ouders worden gezien, gehoord en ik vind het belangrijk dat ze oprecht begrip ervaren.

Mijn doel:

Een kind in zijn/haar kracht zetten, bij zichzelf te leren blijven en leren omgaan met uitdagingen.

Iedere situatie is uniek en vraagt een eigen aanpak, hierin staat de vraag en input van ouder en kin centraal. Ik vind het vooral belangrijk dat het laagdrempelig, praktisch  en effectief is, met begrip en respect voor elkaar. Er zijn drie methoden die ik afzonderlijk of gezamenlijk  met ouders inzet om kinderen te benaderen: Boxing by Be You, Beeldtaal en Buitengewoon gevoelig. 

Hoe gaat Nicole Timmermans, kindercoach omgeving Panningen te werk?

Vaak vindt er een eerste contactmoment plaats via e-mail, whatsapp of de telefoon.

Indien we gezamenlijk met elkaar verder willen wordt er in een telefonisch gesprek nader kennis gemaakt.  

Wanneer dit ons beiden een goed gevoel geeft, zal er een afspraak gemaakt worden bij Be You of u thuis. Tijdens deze eerste sessie leren we elkaar beter kennen en krijg ik inzicht in de hulpvraag van jullie kind.

Deze input helpt mij te bepalen, welke vorm van coachen het beste past bij jullie kind. Hierbij houdt ik rekening met de persoonlijke interesses en beleving van het kind.

BeYou06-min
Buitengewoon Gevoelig
Lekker in je vel zitten

In de sessies gaan we samen onderzoeken hoe jullie kind in het dagelijkse leven met zijn uitdagingen om kan gaan. Alle sessies worden door Be You zorgvuldig voorbereid. Maar, het format is vrij en er is altijd ruimte om tijdens een sessie aanpassingen te doen en in te spelen op onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn en aandacht behoeven.  Dat is ook precies de kracht van Be You; al kijkend naar een kind de juiste tools aanreiken om een kind verder te helpen.

Tijdens de sessies wordt zeker niet alleen maar gepraat. Be You zet spelletjes, beweging, Beeldtaal en creatieve verwerking in. De aanpak wordt afgestemd op de interesses en belevingswereld van het kind.         We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en natuurlijk ook met de voorkeuren van jullie kind. Bij iedere sessie beslist het kind of zijn ouders of een van zijn ouders aanwezig zijn bij de sessie

Als ervoor gekozen wordt om met jullie als ouders aan de slag te gaan dan gaan we met elkaar in gesprek. Om tot resultaat te komen, is het belangrijk dat die gesprekken in openheid plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat alle gesprekspartners zich kwetsbaar op durven te stellen en kunnen reflecteren op zichzelf en naar het kind. De ervaring is dat we op die manier met elkaar ontdekken welke tools ervoor nodig zijn om ervoor te zorgen dat jullie kind dicht bij zichzelf komt en weer in zijn kracht staat.

In principe is een traject kortdurend, dit is echter afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag en de bijkomende uitdagingen die we met elkaar tegenkomen en aangaan. Na een kennismakingsgesprek en de eerste sessie kunnen we een inschatting maken van de duur van het traject.