Kindercoach Meijel

De werkwijze van Nicole Timmermans, kindercoach Meijel

In mijn werk als kindercoach maak ik gebruik van de 3 B’s van Be You: Buitengewoon gevoelig, Beeldtaal en Boxing by Be You. Deze tools staan centraal in mijn praktijk en ondersteunen jullie kind bij het weer in in zijn/haar kracht te komen,  bij het leren omgaan met uitdagingen en bij het zichzelf leren blijven. 

Mijn doel:

Kinderen weer in hun kracht zetten, bij zichzelf te leren blijven en met uitdagingen om te leren gaan.

Regelmatig krijg ik de vraag hoe ik te werk ga. Doorgaans ziet een traject er bij Nicole Timmermans, kindercoach Meijel als volgt uit:

Via e-mail, Whatsapp of de telefoon worden de eerste contacten gelegd. Vervolgens wordt er moment vastgelegd voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Indien er sprake is van een goed gevoel van beide kanten , zal er een intake plaatsvinden bij Be You of bij u thuis. 

Gedurende de intake leren we nader kennis te maken. Daarnaast is het mijn doel om de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Deze stap is van belang om te bepalen welk vervolgtraject past bij de situatie. Ieder kind is uniek en het is belangrijk dat de coaching aansluit bij de behoefte van het kind. 

Dit resulteert in variërende sessies waarin ik de ene keer alleen met jullie kind werk, een andere keer mogelijke met de ouders aan de slag ga of mogelijk met jullie gezamenlijk aan tafel zit. 

Indien jullie kiezen voor een coachingstraject bij mij, zal de eerste afspraak  voornamelijk een verdieping zijn van de eerste kennismaking  en ga ik de hulpvraag nader bekijken door de ogen van jullie kind. 

Aan de hand van alle informatie  kijk ik welke vorm van coaching er het beste past bij jullie kind. Hierbij wordt er rekening gehouden met de interesses en belevingswereld van jullie kind. Ieder kind en zijn hulpvraag zijn uniek en vragen om een goed afgestemd coachingstraject.

BeYou06-min
Buitengewoon Gevoelig
Lekker in je vel zitten

In de sessies gaan we samen onderzoeken hoe jullie kind in het dagelijkse leven met zijn uitdagingen om kan gaan. Alle sessies worden door Be You zorgvuldig voorbereid. Maar, het format is vrij en er is altijd ruimte om tijdens een sessie aanpassingen te doen en in te spelen op onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn en aandacht behoeven.  Dat is ook precies de kracht van Be You; al kijkend naar een kind de juiste tools aanreiken om een kind verder te helpen.

Tijdens de sessies wordt zeker niet alleen maar gepraat. Be You zet spelletjes, beweging, Beeldtaal en creatieve verwerking in. De aanpak wordt afgestemd op de interesses en belevingswereld van het kind.         We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en natuurlijk ook met de voorkeuren van jullie kind. Bij iedere sessie beslist het kind of zijn ouders of een van zijn ouders aanwezig zijn bij de sessie

Als ervoor gekozen wordt om met jullie als ouders aan de slag te gaan dan gaan we met elkaar in gesprek. Om tot resultaat te komen, is het belangrijk dat die gesprekken in openheid plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat alle gesprekspartners zich kwetsbaar op durven te stellen en kunnen reflecteren op zichzelf en naar het kind. De ervaring is dat we op die manier met elkaar ontdekken welke tools ervoor nodig zijn om ervoor te zorgen dat jullie kind dicht bij zichzelf komt en weer in zijn kracht staat.

In principe is een traject kortdurend, dit is echter afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag en de bijkomende uitdagingen die we met elkaar tegenkomen en aangaan. Na een kennismakingsgesprek en de eerste sessie kunnen we een inschatting maken van de duur van het traject.